_____________________________

05.07.2018 r.

Międzynarowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferecji oraz galerią fotografii z XXXIII Międzynarodowej Konferencji Hydrologicznej Międzynarowe drogi wodne - bezpieczeństwo i rozwój [link]

 

_____________________________

27.03.2018 r.

Sesja tematyczna KH PTG

Komisja Hydrologiczna PTG ma zaszczyt zaprosić na sesję tematyczną pt. "Współczesne problemy hydrologiczne", która odbędzie się 12 kwietnia 2018 r. o godz. 14.30 podczas Kongresu Geografii Polskiej w Warszawie.
Strona Kongresu: http://wgsr.uw.edu.pl/kongres/

 


kliknij tutaj by zobaczyć pdf

_____________________________

19.12.2017 r.

Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXXII Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły [link]

_____________________________

19.12.2017 r.

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania czwartego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Zasoby i perspektywy gospodarowania wodą w dorzeczu Wisły [link]

 

_____________________________

25.09.2017 r.

Podręcznik akademicki "Hydrologia Polski" już w księgarniach

„Hydrologia Polski”, to pierwszy od ponad 60 lat podręcznik akademicki, całościowo prezentujący wiedzę na temat zasobów i stosunków wodnych Polski. Zawiera bowiem treści dotyczące zarówno wód podziemnych, jak i powierzchniowych wraz z opisem czynników i warunków determinujących ich rozmieszczenie oraz dynamikę. Uwzględnia zmiany metodyczne i merytoryczne jakie zaszły w zakresie oceny i zarządzania zasobami wodnymi po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pokazuje historię, czasy współczesne i projekcje ewolucji zasobów wodnych Polski w nawiązaniu do innych elementów środowiska, scenariuszy zmian klimatycznych na tle wzrastającej antropopresji.
Podręcznik jest bogato ilustrowany. Czytelnik znajdzie w nim szereg nowych, autorskich map tematycznych, schematów i fotografii, a także wiele zestawień tabelarycznych zawierających informacje pochodzące z najnowszych baz danych. Ich dopełnieniem jest obszerny spis literatury, dzięki któremu można poszerzyć wiedzę z danego zakresu. Autorami poszczególnych rozdziałów są wysokiej klasy specjaliści w zakresie hydrologii i nauk geograficznych, a jednocześnie doświadczeni wykładowcy oraz dydaktycy reprezentujący niemal wszystkie uniwersyteckie ośrodki hydrologiczne w Polsce.
Idea opracowania podręcznika narodziła się w 2016 roku na jednym z posiedzeń Komisji Hydrologicznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Jego koncepcję, zakres merytoryczny i skład Zespołu Autorskiego, przygotowali redaktorzy naukowi.

_____________________________

01.10.2016 r.

Zapraszamy do pobrania monografii zawierającej materiały prezentowane podczas Konferencji Naukowo-Technicznej Stowarzyszenia Hydrologów Polskich "Hydrologia zlewni zurbanizowanych", której współorganizatorem była Komisja Hydrologiczna PTG [link]. Konferencja odbyła się w dniach 22-23 września 2016r. w Warszawie na terenie SGGW.

 

 

 

_____________________________

 03. 12. 2015 r.

W dniu 23 listopada 2015r., na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się posiedzenie Komisji Hydrologicznej PTG w związku z rozpoczęciem prac nad podręcznikiem „Hydrologia Polski”. Na zebranie zaproszeni zostali, poza członkami Komisji, autorzy wszystkich rozdziałów projektowanego podręcznika.

_____________________________

Nowoczesne meody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXXI Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej Nowoczesne meody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej [link]

_____________________________

02. 06. 2015 r.

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania trzeciego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Nowoczesne metody i rozwiązania w hydrologii i gospodarce wodnej [link]

_____________________________

11. 05. 2015 r.

Konferencja naukowa Sosnowiec-Szczyrk 25-27 V 2015

Zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 2 [link]


_____________________________

22. 12. 2014 r.

Problemy badań wody w XX i XXI wieku

Zapraszamy do pobrania monografii "Problemy badań wody w XX i XXI wieku". Zawiera ona pełne teksty referatów wygłoszonych podczas XXIX Konferencji hydrologicznej "Aspekty  badań wody w XX i XXI wieku", która odbyła się w Gdańsku w 2013 roku. [link]

 

 

_____________________________

Nowa publikacja członków Komisji Hydrologicznej PTG

Właśnie ukazała się książka "Morskie Oko - przyroda i człowiek". Redaktorami publikacji są członkowie Komisji: prof. Adam Choiński i prof. Joanna Pociask-Karteczka.
Link do księgarni internetowej TPN, w której można zamówić książkę znajduje sie tutaj

 

 

 

_____________________________

Źródła Polski

Zapraszamy do pobrania monografii "Źródła Polski. Wybrane problemy krenologiczne". Jest ona pokłosiem XXI Konferencji Hydrologicznej pt. "Źródła - środowiskowe aspekty badań", która odbyła się w Łodzi we wrześniu 2006 roku. [link]

 

 

_____________________________

Woda w mieście

Zapraszamy do pobrania materiałów i galerii fotografii z XXX Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej
Woda w mieście [link]


______________________________

Monografia Komisji Hydrologicznej PTG.

Zapraszamy do pobrania drugiego tomu Monografii Komisji Hydrologicznej PTG, zatytułowanego Woda w mieście. [link]

 

 

 


pp